Eye hospital in Ujjain
RECEPTION
Eye hospital in Ujjain
WAITING LOUNGE
Eye hospital in Ujjain
OPTOMETRIST ROOM
Eye hospital in Ujjain
DOCTORS CHAMBER
Eye hospital in Ujjain
PHARMACY
Eye hospital in Ujjain
OPTICAL
ANANDAM NETRALAYA, UJJAIN (M.P.)
Address: 43, Subhash Nagar, Lal Bahadur Shastri Marg Ujjain (M.P.) 456006
Call: 07344058703